• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  Lịch Công tác

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 30/11/2019 –6/12/2019)

 • Thứ hai, 08:34 Ngày 02/12/2019
 •          BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

  BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 30/11/2019 –6/12/2019)

  THỨ, NGÀY

    NỘI DUNG CÔNG VIỆC

  Thứ 7

  30/11/2019

   Tiếp nhận & Trả hồ sơ

  - Khai mạc Hội thao Khối cơ quan Ngành dọc- Nhà thi đấu tỉnh BD (xe đ/c Thanh)

  - Khám sức khỏe định kỳ tại BV Medic I từ ngày 30/11-01/12/2019.

  -8h00’: Đưa đoàn đi sân bay (đ/c Điền)

  Chủ Nhật

  01/12/2019

  -Lưu trữ hồ sơ cơ quan từ ngày 30/11-01/12/2019

  Thứ hai

  02/12/2019

  -7h30’: Họp Giao Ban

  -7h30’: HN trực tuyến triển khai Chỉ thị 35-CT/TW tại HT B, Tỉnh ủy (xe đ/c Sơn)

  -7h30’: Thanh tra Cty TNHH Dong-A Vina- KCN Bình Đường, Dĩ An (xe đ/c Thanh)

  -7h30’: Thanh tra Cty TNHH ASTEE HORIE VN – KCN Đồng An 2, TDM (xe đ/c Điền)

  -Giám định chuyên đề tại BVĐK Hoàn Hảo I (xe đ/c Hùng)

  -Giám định chuyên đề tại PKĐK Sóng Thần + Phúc An Khang +Vạn Phúc I,II

  Thứ ba

  03/12/2019

  -7h30’:HN BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 33 (mở rộng) – HT B, Tỉnh ủy (xe đ/c Sơn)

  -7h30’:Đôn đốc nợ tại Cty In Hui Cheng + TT GTVL Thanh Niên – Dĩ An (xe đ/c Thành)

  -7h30’: Thanh tra Cty TNHH Ki.Works Việt Nam – KCN Vsip1, Thuận An (xe BHXH Thuận An)

  -7h30’: Thanh tra Cty TNHH Jiang Men Technology VN – Phú Tân, TDM (xe đ/c Hùng)

  - Tổ công tác 3045 hoạt động tại tổ - Phòng họp tầng 3

  -Giám định chuyên đề tại BVĐK Hoàn Hảo II+ Tư nhân BD (xe đ/c Điền)

  -Giám định chuyên đề tại TTYT Tân Uyên, (xe đ/c Thanh)

  -14h00’: Họp với Sở Y tế V/v thống nhất phân bổ đầu thẻ đăng ký KCB ban đầu năm 2020 – Phòng họp tầng 3 BHXH tỉnh (P. GĐBHYT chuẩn bị nội dung)

  Thứ tư

  04/12/2019

  -7h30’: Thanh tra Cty TNHH Công nghiệp Chung Lương Việt Nam – KSX Bình Chuẩn, Thuận An (xe BHXH Thuận An)

  -7h30’: Thanh tra Cty TNHH Lập Văn – Hòa Phú, TDM (xe đ/c Thành)

  -Giám định chuyên đề tại BVĐK Hoàn Hảo IV (xe đ/c Hùng)

  -Giám định chuyên đề tại TTYT +BVĐK Dầu Tiếng (xe đ/c Điền)

  -Giám định chuyên đề tại TTYT Dĩ An (xe đ/c Thanh)

  - 8h00’: Họp Đảng ủy – Phòng họp tầng 3

  - 14h: Triển khai một số nội dung về công tác Thi đua - khen thưởng (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung) – Phòng họp tầng 3

  Thứ năm

  05/12/2019

  7h30’: Thanh tra Cty TNHH YOUNGIN VINA Bình Dương – Bình Hòa, Thuận An (xe đ/c Thanh)

  -7h30’: Thanh tra Cty TNHH Gỗ Việt Tú – Uyên Hưng, Tân Uyên (xe đ/c Điền)

  - Tổ công tác 3045 hoạt động tại tổ - Phòng họp tầng 3

  -Giám định chuyên đề tại TTYT Thuận An (xe đ/c Hùng)

  -Giám định chuyên đề PKĐK Tâm Đức + SG Bàu Bàng + Nhân Sinh + Trần Đức Minh + BV QT Columbia tại P.GĐBHYT

  Thứ sáu

  06/12/2019

  7h30’: Thanh tra Chi nhánh Cty TNHH Long Huei – KCN Kim Huy, TDM  + Kiểm tra Cty TNHH Hosin – KCN Đại Đăng (xe đ/c Thanh)

  -7h30’: Thanh tra Cty TNHH CB Gỗ Mộc Xuyên – An Phú, Thuận An (xe đ/c Thành)

  -7h30’: Thanh tra LN Cty Chế biến gỗ Ngội sao (xe liên ngành)

  -Giám định chuyên đề tại TTYT Thuận An (xe đ/c Điền)

  -Giám định chuyên đề tại BVQT Becamex (xe đ/c Hùng)

  - Trực xe trong tuần từ ngày 02/12-06/12/2019 (xe đ/c Sơn). Trực xe cơ quan - 30/11-01/12/2019 (xe đ/c Thanh)

   GIÁM ĐỐC   

              Lê Minh Lý