• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  Lịch Công tác

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 6/7/2019 – 12/7/2019)

 • Thứ sáu, 15:51 Ngày 05/07/2019
 •          BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

  BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 6/7/2019 – 12/7/2019)

  THỨ, NGÀY

    NỘI DUNG CÔNG VIỆC

  Thứ 7

  6/7/2019

  - Tiếp nhận và trả hồ sơ ( Vân, Đạt, Tiếp)

  - Rà Soát TK – Tổ Rà soát dữ liệu

  Thứ hai

  8/7/2019

  -7h30’: Họp giao ban.

  -7h30’: Thẩm định chi phí KCB Tháng 5/2019 tại BVĐK tỉnh từ ngày 8/7-9/7/2019

  -7h30’: Thanh tra Cty Estilo Vina- Tân Uyên (xe đ/c A.Thành)

  -Thanh tra Liên ngành Y Tế từ ngày 8/7-12/7/2019

  -8h00’: HN trực tuyến phát động cuộc thi viết BHXH, BHYT & Triển khai phần mềm CĐCS BHXH- Phòng họp tầng III- BHXH tỉnh (P.QLT, CĐ.BHXH,CNTT chuẩn bị báo cáo)

  -7h30’: Công tác BHXH Tân Uyên (xe đ/c Điền)

  Thứ ba

  9/7/2019

  -7h30’: Thanh tra Cty Kỹ Nghệ Vietstat- Dĩ An (xe đ/c Hùng)

  -9h00’: Họp UBKT Tỉnh Ủy – Tầng 12 tháp B (xe đ/c Sơn)

  Thứ tư

  10/7/2019

  -7h30’: Làm việc tại Cty Đá 621- Dĩ An (xe đ/c Điền)

  -7h30’: Thẩm định chi phí KCB Quý 2/2019 tại PKĐK Phúc Tâm Phúc + Phúc Tâm (xe đ/c Hùng)

  -7h30’: Thẩm định chi phí KCB Quý 2/2019 tại PKĐK Phúc An Khang + Sóng Thần

  -7h30’: Thẩm định chi phí KCB Quý 2/2019 PKĐK An SG + An An Bình tại P.GĐBHYT

  -7h30’: Thanh tra Cty Prominent- KCN Đồng An II (xe đ/c A.Thành)

  Thứ năm

  11/7/2019

  -7h30’: Làm việc tại Cty CP Vật tư NN BD - TP.TDM

  -7h30’: Thẩm định chi phí KCB Quý 2/2019 tại PKĐK Hưởng Phúc + Tâm Thiện Tâm (xe đ/c Thanh)

  -7h30’: Thẩm định chi phí KCB Quý 2/2019 tại BVTư Nhân BD + Châu Thành TDM

  -7h30’: Thẩm định chi phí KCB Quý 2/2019 PKĐK SG Bàu Bàng + Medic Miền Đông tại P.GĐBHYT

  -8h00’: Xác minh quá trình BHXH Ban QLDA NN & PTNN

  -7h30’: Kiểm tra Cty Deaha Cap- KCN VSip II (xe đ/c Điền)

  -7h30’: Kiểm tra Cty P&G VN + Cty P&G Đông Dương -KCN Đồng An II từ ngày 11/7-12/7/2019 (xe đ/c Hùng 11/7 , A.Thành 12/7)

  Thứ sáu

  12/7/2019

  -7h30’: Thẩm định chi phí KCB Quý 2/2019 tại BVĐK Hoàn Hảo I (xe đ/c Điền)

  -7h30’: Thẩm định chi phí KCB Quý 2/2019 tại BVYH Cổ Truyền + TTYT TDM

  -7h30’: Thẩm định chi phí KCB Quý 2/2019 PKĐK Phúc Tâm Phúc II + Ngọc Hồng tại P.GĐBHYT

  -8h00’: Nghe Thời Sự Quý 2/2019 – TTHN tỉnh BD

  -7h30’: Kiểm tra Cty TNHH Hong Fu VN- Tân Uyên (xe đ/c Thanh)

  -7h30’: HN Trực tuyến 6 tháng đầu năm 2019 Sở Y Tế - BVĐK Vạn Phúc II (xe đ/c Sơn)

  Ghi Chú : Các phòng Nghiệp vụ thực hiện nghiêm theo quy định ban hành theo TB số 79/TB-BHXH ngày

  26/9/2016 và TB số 76/TB-BHXH ngày 9/5/2017 về việc sử dụng điện nước và ra vào trong cơ quan.

  - Trực xe trong tuần từ ngày 8/7-12/7/2019 (xe đ/c Sơn). Trực xe cơ quan 6/7-7/7/2019 (xe đ/c Hùng)

  Trực Bảo vệ : (Đập, Vinh, Thắng).

                                                                                                                     GIÁM ĐỐC

   

      LÊ MINH LÝ