• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  Tìm kiếm văn bản

  Tìm kiếm:

  Tìm kiếm theo:

  Phòng Quản lý Thu

  Số/ký hiệu: 46/BHXH-QLT

  Trích yếu: Thông báo tỷ giá chuyển đổi tiền lương đóng BHXH 06 tháng đầu năm 2019

  Ngày ban hành:08-01-2019

  Ngày có hiệu lực:08-01-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 45/BHXH-QLT

  Trích yếu: Thông báo lãi suất chậm đóng, truy đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2019

  Ngày ban hành:08-01-2019

  Ngày có hiệu lực:08-01-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 2886/BHXH-QLT

   Trích yếu: Mức lương tối thiểu vùng từ 01/01/2019

  Ngày ban hành:21-12-2018

  Ngày có hiệu lực:21-12-2018

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: HD 03/HDLN-SLDTBXH - BHXH

  Trích yếu: Thực hiện điều chỉnh đối tượng tham gia và mã quyền lợi BHYT cho một số đối tượng theo quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP 

  Ngày ban hành:11-12-2018

  Ngày có hiệu lực:11-12-2018

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  2792/BHXH-QLT

  Trích yếu: Phối hợp thực hiện một số nội dung về thu BHXH, BHYT

  Ngày ban hành:07-12-2018

  Ngày có hiệu lực:07-12-2018

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 2749/BHXH-QLT

  Trích yếu: Hướng dẫn thu BHXH, BHYT BHTNLĐ-BNN đối với người lao động là công dân nước ngoài

  Ngày ban hành:30-11-2018

  Ngày có hiệu lực:30-11-2018

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 02/HD-BHXH

  Trích yếu: Thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2018 – 2019 Khối các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

  Ngày ban hành:12-10-2018

  Ngày có hiệu lực:12-10-2018

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 2340/BHXH-VP

  Trích yếu: Công khai danh tính doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN

  Ngày ban hành:05-10-2018

  Ngày có hiệu lực:05-10-2018

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 1625/BHXH-QLT

   Trích yếu:  điều chỉnh HSCN cho NLĐ tham gia BHXH, BHYT, BHTN do mượn hồ sơ 

  Ngày ban hành:17-08-2018

  Ngày có hiệu lực:17-08-2018

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 01/HD-BHXH

    Trích yếu: Thực hiện BHYT Học sinh sinh viên năm học 2018-2019

  Ngày ban hành:08-08-2018

  Ngày có hiệu lực:08-08-2018

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết