• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  Tìm kiếm văn bản

  Tìm kiếm:

  Tìm kiếm theo:

  Phòng Quản lý Thu

  số/ký hiệu: 1382/BHXH-QLT

  Trích yếu: Thông báo tỷ giá chuyển đổi tiền lương đóng BHXH 6 tháng cuối năm 2018  

  Ngày ban hành:05-07-2018

  Ngày có hiệu lực:05-07-2018

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  số/ký hiệu: 1261/BHXH-QLT

  Ngày ban hành:12-06-2018

  Ngày có hiệu lực:12-06-2018

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 2934/BHXH-QLT

  Trích yếu: Thông báo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng áp dụng cho 06 tháng cuối năm 2017

  Ngày ban hành:07-07-2017

  Ngày có hiệu lực:07-07-2017

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 2932/BHXH-QLT

  Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH kể từ ngày 1/7/2017    

  Ngày ban hành:07-07-2017

  Ngày có hiệu lực:07-07-2017

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  01/HDLN-SGDDT-BHXH

  Trích yếu: Thực hiện BHYT Học sinh, Sinh viên năm học 2017 -2018

  Ngày ban hành:12-06-2017

  Ngày có hiệu lực:12-06-2017

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  2509/BHXH-QLT

  Trích yếu: Một số nội dung lưu ý năm 2017 và năm 2018 (lần 1)

  Ngày ban hành:12-06-2017

  Ngày có hiệu lực:12-06-2017

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  2173/BHXH-KTTN

    Trích yếu: Hổ trợ mức đóng BHYT cho 03 đối tượng theo Quyết định của UBND tỉnh

  Ngày ban hành:19-05-2017

  Ngày có hiệu lực:19-05-2017

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  2051/BHXH-QLT

  Trích yếu: Hướng dẫn bổ sung v/v đóng BHXH, BHYT năm 2017

  Ngày ban hành:16-05-2017

  Ngày có hiệu lực:16-05-2017

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  1016/BHXH-QLT

    Trích yếu: Gia hạn thẻ BHYT từ tháng 4/2017

  Ngày ban hành:20-03-2017

  Ngày có hiệu lực:20-03-2017

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 830/BHXH-QLT

  Trích yếu: Ghi mã đơn vị chuyển nộp tiền Bảo hiểm xã hội

  Ngày ban hành:09-03-2017

  Ngày có hiệu lực:09-03-2017

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết