• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  Tìm kiếm văn bản

  Tìm kiếm:

  Tìm kiếm theo:

  Phòng Quản lý Thu

  Số/ký hiệu: 56/BHXH-QLT

  Trích yếu: Thông báo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng áp dụng cho 06 tháng đầu năm 2017

  Ngày ban hành:09-01-2017

  Ngày có hiệu lực:09-01-2017

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 53/BHXH-QLT

  Trích yếu: Không thu phí cấp lại,đổi thẻ BHYT

  Ngày ban hành:09-01-2017

  Ngày có hiệu lực:09-01-2017

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 5167/BHXH-QLT

  Trích yếu: Mức lương tối thiểu vùng từ 01/01/2017

  Ngày ban hành:06-12-2016

  Ngày có hiệu lực:06-12-2016

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số / Ký hiệu: 3334/BHXH-QLT

  Trích yếu: đóng BHXH, BHYT,BHTN cho người lao động ở nước ngoài

  Ngày ban hành:29-07-2016

  Ngày có hiệu lực:29-07-2016

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số / Ký hiệu: 2861/BHXH-QLT

  Trích yếu: Trích đóng 1% Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN từ 01/07/2016

  Ngày ban hành:30-06-2016

  Ngày có hiệu lực:30-06-2016

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số / Ký hiệu: 882/BHXH-QLT

  Trích yếu: Thông báo mức lãi suất chậm đóng BHXH, BHTN  

  Ngày ban hành:01-03-2016

  Ngày có hiệu lực:01-03-2016

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số / Ký hiệu: 5671/BHXH-QLT

  Trích yếu: Thực hiện giao dịch điện tử 01/01/2016   

  Ngày ban hành:08-12-2015

  Ngày có hiệu lực:08-12-2015

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 5485/BHXH-QLT

  Ngày ban hành:02-12-2015

  Ngày có hiệu lực:02-12-2015

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số / Ký hiệu: 3892/BHXH-PT

  Trích yếu: Triển khai thu BHXH, BHYT, BHTN trên kênh VCB -iB@nking

  Ngày ban hành:21-09-2015

  Ngày có hiệu lực:21-09-2015

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số / Ký hiệu: 400/BHXH-PT

  Trích yếu: Thông báo mức lãi suất chậm đóng BHXH

  Ngày ban hành:24-02-2015

  Ngày có hiệu lực:24-02-2015

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết