• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  Tìm kiếm

 • Số/ký hiệu: 1316/TB-BHXH
  • Số/ký hiệu: 1316/TB-BHXH

   Thứ sáu, 05/07/2019

   Trích yếu: Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương    

 • Số/ký hiệu:1080/BHXH-QLT
  • Số/ký hiệu:1080/BHXH-QLT

   Thứ sáu, 05/07/2019

   Trích yếu: Thông báo tỷ giá chuyển đổi tiền lương đóng BHXH 06 tháng cuối năm 2019

 • Số/ký hiệu: 1910/KH-BHXH
  • Số/ký hiệu: 1910/KH-BHXH

   Thứ sáu, 14/06/2019

   Trích yếu: Hỗ trợ mua tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ bệnh nhân nghèo năm 2019 Tải tệp đính kèm: 1910_KH_BHXH.pdf Phuluc1_1910_KH_BHXH.pdf Phuluc2_1910_KH_BHXH.pdf  

 • Số/ký hiệu: 959/BHXH-QLT
 • Số/ký hiệu: 952/BHXH-CNTT
 • Số/ký hiệu: 870/BHXH-QLT
 • Số/ký hiệu:02/HD-BHXH ngày 20 tháng 5 năm 2019
 • Số/ký hiệu: 793 /BHXH-QLT
 • Số/ký hiệu: 792 /BHXH-QLT
 • SỐ / KÝ HIỆU: 166/QĐ-BHXH
  • SỐ / KÝ HIỆU: 166/QĐ-BHXH

   Thứ năm, 31/01/2019

   V/v Ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN

 • SỐ/KÝ HIỆU: 756/BHXH-CĐBHXH
 • SỐ/KÝ HIỆU: 755/BHXH-CĐBHXH
 • SỐ/KÝ HIỆU: 664/TB-BHXH
  • SỐ/KÝ HIỆU: 664/TB-BHXH

   Thứ sáu, 03/05/2019

   Về việc thay đổi tên miền truy cập trang thông tin điện tử binhduong.bhxh.gov.vn 

 • Số/ký hiệu: 702/BHXH-KTTN
  • Số/ký hiệu: 702/BHXH-KTTN

   Thứ tư, 24/04/2019

   Trích yếu: Hỗ trợ mức đóng BHYT cho 04  đối tượng theo Quyết định của UBND tỉnh   

 •  Số/ký hiệu: 672 /BHXH-CĐ.BHXH