• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  Tìm kiếm

 • SỐ / KÝ HIỆU: 2172/TB-BHXH
  • SỐ / KÝ HIỆU: 2172/TB-BHXH

   Thứ hai, 30/12/2019

   THÔNG BÁO Về việc thay đổi tên miền truy cập Trang thông tin điện tử Thực hiện Công văn số 892/CNTT-PM ngày 13/8/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện kế hoạch triển khai chuyển đổi dữ liệu Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố. Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương đã hoàn thành việc chuyển đổi dữ liệu theo Kế hoạch của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Để đồng bộ, thống nhất việc sử dụng hệ thống tên miền trong toàn ngành Bảo hiểm xã hội, kể từ ngày 01/01/2020, địa chỉ tên miền truy cập Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương được thay đổi như sau: - Tên miền truy cập cũ: http://binhduong.bhxh.gov.vn - Tên miền truy cập mới: https://binhduong.baohiemxahoi.gov.vn Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng lao động và cá nhân biết để truy cập./. 

 • SỐ / KÝ HIỆU: 2160/BHXH-QLT
 • Số/ký hiệu:2084/BHXH-KTTN
  • Số/ký hiệu:2084/BHXH-KTTN

   Thứ tư, 20/11/2019

    V/v xử lý vi phạm đối với đơn vị trích nộp BHXH, BHYT, BHTN không kịp thời  tham gia không đầy đủ lao động và tiền lương 

 • Số/ký hiệu:1971/BHXH-GĐBHYT
 • SỐ / KÝ HIỆU: 1736/BHXH-GĐBHYT
 • SỐ / KÝ HIỆU: 1571/BHXH-GĐBHYT
 • Số/ký hiệu: 1527/BHXH-CĐ.BHXH
 • SỐ/KÝ HIỆU: 1475/BHXH -TN&TKQTTHC
 • SỐ/KÝ HIỆU: 1580/TB-BHXH
  • SỐ/KÝ HIỆU: 1580/TB-BHXH

   Thứ ba, 20/08/2019

   Về việc viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh 02/9

 • SỐ/KÝ HIỆU: 1423/BHXH-CNTT
 • SỐ / KÝ HIỆU: 1365/BHXH-GĐBHYT
 • SỐ / KÝ HIỆU: 1328/BHXH-GĐBHYT
 • SỐ / KÝ HIỆU: 1243/BHXH-GĐBHYT
 • SỐ/KÝ HIỆU: 1220/BHXH-CNTT
 • Số/ký hiệu: 1316/TB-BHXH
  • Số/ký hiệu: 1316/TB-BHXH

   Thứ sáu, 05/07/2019

   Trích yếu: Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương    

 • Số/ký hiệu:1080/BHXH-QLT
  • Số/ký hiệu:1080/BHXH-QLT

   Thứ sáu, 05/07/2019

   Trích yếu: Thông báo tỷ giá chuyển đổi tiền lương đóng BHXH 06 tháng cuối năm 2019

 • Số/ký hiệu: 1910/KH-BHXH
  • Số/ký hiệu: 1910/KH-BHXH

   Thứ sáu, 14/06/2019

   Trích yếu: Hỗ trợ mua tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ bệnh nhân nghèo năm 2019 Tải tệp đính kèm: 1910_KH_BHXH.pdf Phuluc1_1910_KH_BHXH.pdf Phuluc2_1910_KH_BHXH.pdf  

 • Số/ký hiệu: 959/BHXH-QLT