• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  Tìm kiếm

 • SỐ / KÝ HIỆU: 2160/BHXH-QLT
 • Số/ký hiệu:2084/BHXH-KTTN
  • Số/ký hiệu:2084/BHXH-KTTN

   Thứ tư, 20/11/2019

    V/v xử lý vi phạm đối với đơn vị trích nộp BHXH, BHYT, BHTN không kịp thời  tham gia không đầy đủ lao động và tiền lương 

 • Số/ký hiệu:1971/BHXH-GĐBHYT
 • SỐ / KÝ HIỆU: 1736/BHXH-GĐBHYT
 • SỐ / KÝ HIỆU: 1571/BHXH-GĐBHYT
 • Số/ký hiệu: 1527/BHXH-CĐ.BHXH
 • SỐ/KÝ HIỆU: 1475/BHXH -TN&TKQTTHC
 • SỐ/KÝ HIỆU: 1580/TB-BHXH
  • SỐ/KÝ HIỆU: 1580/TB-BHXH

   Thứ ba, 20/08/2019

   Về việc viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh 02/9

 • SỐ/KÝ HIỆU: 1423/BHXH-CNTT
 • SỐ / KÝ HIỆU: 1365/BHXH-GĐBHYT
 • SỐ / KÝ HIỆU: 1328/BHXH-GĐBHYT
 • SỐ / KÝ HIỆU: 1243/BHXH-GĐBHYT
 • SỐ/KÝ HIỆU: 1220/BHXH-CNTT
 • Số/ký hiệu: 1316/TB-BHXH
  • Số/ký hiệu: 1316/TB-BHXH

   Thứ sáu, 05/07/2019

   Trích yếu: Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương    

 • Số/ký hiệu:1080/BHXH-QLT
  • Số/ký hiệu:1080/BHXH-QLT

   Thứ sáu, 05/07/2019

   Trích yếu: Thông báo tỷ giá chuyển đổi tiền lương đóng BHXH 06 tháng cuối năm 2019

 • Số/ký hiệu: 1910/KH-BHXH
  • Số/ký hiệu: 1910/KH-BHXH

   Thứ sáu, 14/06/2019

   Trích yếu: Hỗ trợ mua tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ bệnh nhân nghèo năm 2019 Tải tệp đính kèm: 1910_KH_BHXH.pdf Phuluc1_1910_KH_BHXH.pdf Phuluc2_1910_KH_BHXH.pdf  

 • Số/ký hiệu: 959/BHXH-QLT
 • Số/ký hiệu: 952/BHXH-CNTT