• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  Tìm kiếm

 • Số/ký hiệu:02/HD-BHXH ngày 20 tháng 5 năm 2019
 • Số/ký hiệu: 793 /BHXH-QLT
 • Số/ký hiệu: 792 /BHXH-QLT
 • SỐ / KÝ HIỆU: 166/QĐ-BHXH
  • SỐ / KÝ HIỆU: 166/QĐ-BHXH

   Thứ năm, 31/01/2019

   V/v Ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN

 • SỐ/KÝ HIỆU: 756/BHXH-CĐBHXH
 • SỐ/KÝ HIỆU: 755/BHXH-CĐBHXH
 • SỐ/KÝ HIỆU: 664/TB-BHXH
  • SỐ/KÝ HIỆU: 664/TB-BHXH

   Thứ sáu, 03/05/2019

   Về việc thay đổi tên miền truy cập trang thông tin điện tử binhduong.bhxh.gov.vn 

 • Số/ký hiệu: 702/BHXH-KTTN
  • Số/ký hiệu: 702/BHXH-KTTN

   Thứ tư, 24/04/2019

   Trích yếu: Hỗ trợ mức đóng BHYT cho 04  đối tượng theo Quyết định của UBND tỉnh   

 •  Số/ký hiệu: 672 /BHXH-CĐ.BHXH
 • Số/ký hiệu: 641 /TB-BHXH
  • Số/ký hiệu: 641 /TB-BHXH

   Thứ năm, 18/04/2019

   Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 330/CNTT-PM ngày 03/04/2019 và công văn số 393/CNTT-PM  ngày 16/04/2019 của Trung tâm Công nghệ thông tin – Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc triển khai Hệ thống đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH. BHXH tỉnh Bình Dương thông báo “Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH” được BHXH Việt Nam triển khai với nội dung tin nhắn như sau:  

 • Số / Ký hiệu: 611/TB-BHXH
  • Số / Ký hiệu: 611/TB-BHXH

   Thứ ba, 09/04/2019

   V/v viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo Quốc kỳ, và nghỉ lễ kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 30/4, 01/05

 • SỐ/KÝ HIỆU: 525 /BHXH-QLT      
 • 518/BHXH-CST
  • 518/BHXH-CST

   Thứ tư, 27/03/2019

   Trích Yếu: Cấp mất, hỏng; chốt sổ BHXH, BHTN cho người lao động khi nghỉ việc  

 • Số/ký hiệu: 459/BHXH-QLT
  • Số/ký hiệu: 459/BHXH-QLT

   Thứ ba, 19/03/2019

   Trích dẫn: Hướng dẫn thu BHXH, BHYT BHTNLĐ-BNN đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 • Số/ký hiệu: 2382/BHXH-CĐBHXH