• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  Phòng Quản lý Thu

  Số/ký hiệu: 01/HDLN-SLDTBXH-BHXH

 • Thứ ba, 10:24 Ngày 29/01/2019
 • Phân loại: Công văn
  Loại văn bản:  Quản lý Thu
  Số hiệu: 01/HDLN-SLDTBXH-BHXH
  Người ký  BHXH BÌNH DƯƠNG + SỞ LĐTBXH
  Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số nội dung hướng dẫn liên ngành số 03//HDLN-SLDTBXH-BHXH
  Tải tệp đính kèm 01/HDLN-SLDTBXH-BHXH

  Nội dung trong tệp đính kèm: