• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  Các văn bản khác

  Số/ký hiệu:02/HD-BHXH ngày 20 tháng 5 năm 2019

 • Thứ ba, 05:49 Ngày 21/05/2019
 • Phân loại: Hướng dẫn
  Loại văn bản:  Văn bản khác
  Số hiệu: 02/HD-BHXH 
  Người ký  Nguyễn Duy Hiểu
  Trích yếu Thực hiện bảo hiểm y tế Học sinh sinh viên năm học 2019 - 2020 
  Tải tệp đính kèm 02/HD-BHXH