• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  Văn bản

  Số/ký hiệu: 1527/BHXH-CĐ.BHXH

 • Thứ tư, 09:56 Ngày 04/09/2019
 • Phân loại: Công văn
  Loại văn bản:  Chế độ BHXH
  Số hiệu: 1527/BHXH-CĐ.BHXH
  Người ký  Lê Minh Lý
  Trích yếu  V/v giao dịch điện tử trong lĩnh vực  giải quyết hồ sơ các chế độ BHXH 
  Tải tệp đính kèm 1527/BHXH-CĐ.BHXH