• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  Văn bản chỉ đạo của Ngành

  SỐ / KÝ HIỆU: 166/QĐ-BHXH

 • Thứ năm, 18:18 Ngày 31/01/2019
 • Phân loại: Quyết định
  Loại văn bản: Văn bản chỉ đạo của Ngành
  Số hiệu: 166/QĐ-BHXH
  Người ký  Nguyễn Thị Minh
  Trích yếu

  V/v Ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN. 

  Tải tệp đính kèm 166/QĐ-BHXH

   

   

  Bài viết liên quan