• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  Tin tức

 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 22/6/2019 – 28/6/2019)
 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 11/5/2019 – 17/05/2019)
 • Bình Dương: Hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho 4 nhóm đối tượng
  • Bình Dương: Hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho 4 nhóm đối tượng

   Thứ hai, 06/05/2019

   UBND tỉnh Bình Dương vừa có Công văn gửi các sở ngành liên quan về việc tăng thêm mức hỗ trợ đóng BHYT cho 4 nhóm đối tượng trên địa bàn gồm: Học sinh - sinh viên; người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình; thành viên hộ gia đình tham gia BHYT và người nhiễm HIV. Nguồn kinh phí thực hiện từ Quỹ kết dư KCB BHYT của tỉnh.

 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 6/5/2019 – 10/05/2019)
 • Hội nghị tập huấn, phối hợp triển khai thực hiện thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y Tế & Thực hiện phương án phân bổ số chi KCB BHYT và Hợp đồng KCB BHYT năm 2019.
 • Quy chế quản lý và cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT
 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 20/4/2019 –26/04/2019)
 • Triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan Bảo hiểm xã hội