• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  Tìm kiếm văn bản

  Tìm kiếm:

  Tìm kiếm theo:

  Văn bản chỉ đạo của Ngành

  Số/ký hiệu: 1910/KH-BHXH

  Trích yếu: Hỗ trợ mua tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ bệnh nhân nghèo năm 2019 Tải tệp đính kèm: 1910_KH_BHXH.pdf Phuluc1_1910_KH_BHXH.pdf Phuluc2_1910_KH_BHXH.pdf  

  Ngày ban hành:14-06-2019

  Ngày có hiệu lực:14-06-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  SỐ / KÝ HIỆU: 166/QĐ-BHXH

  V/v Ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN

  Ngày ban hành:31-01-2019

  Ngày có hiệu lực:04-05-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết