• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  Tìm kiếm văn bản

  Tìm kiếm:

  Tìm kiếm theo:

  Văn bản

  SỐ / KÝ HIỆU: 2172/TB-BHXH

  THÔNG BÁO Về việc thay đổi tên miền truy cập Trang thông tin điện tử Thực hiện Công văn số 892/CNTT-PM ngày 13/8/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện kế hoạch triển khai chuyển đổi dữ liệu Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố. Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương đã hoàn thành việc chuyển đổi dữ liệu theo Kế hoạch của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Để đồng bộ, thống nhất việc sử dụng hệ thống tên miền trong toàn ngành Bảo hiểm xã hội, kể từ ngày 01/01/2020, địa chỉ tên miền truy cập Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương được thay đổi như sau: - Tên miền truy cập cũ: http://binhduong.bhxh.gov.vn - Tên miền truy cập mới: https://binhduong.baohiemxahoi.gov.vn Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng lao động và cá nhân biết để truy cập./. 

  Ngày ban hành:30-12-2019

  Ngày có hiệu lực:30-12-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  SỐ / KÝ HIỆU: 2160/BHXH-QLT

  V/v mức lương tối thiểu vùng từ 01/01/2020  

  Ngày ban hành:02-12-2019

  Ngày có hiệu lực:02-12-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu:2084/BHXH-KTTN

   V/v xử lý vi phạm đối với đơn vị trích nộp BHXH, BHYT, BHTN không kịp thời  tham gia không đầy đủ lao động và tiền lương 

  Ngày ban hành:20-11-2019

  Ngày có hiệu lực:20-11-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu:1971/BHXH-GĐBHYT

  Số/ký hiệu:1971/BHXH-GĐBHYT

  Ngày ban hành:08-11-2019

  Ngày có hiệu lực:08-11-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  SỐ / KÝ HIỆU: 1736/BHXH-GĐBHYT

  V/v ngừng hợp đồng KCB BHYT 

  Ngày ban hành:07-10-2019

  Ngày có hiệu lực:07-10-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  SỐ / KÝ HIỆU: 1571/BHXH-GĐBHYT

   V/v bổ sung phụ lục hợp đồng KCB BHYT đối với Nhà hộ sinh

  Ngày ban hành:11-09-2019

  Ngày có hiệu lực:11-09-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 1527/BHXH-CĐ.BHXH

   V/v giao dịch điện tử trong lĩnh vực  giải quyết hồ sơ các chế độ BHXH 

  Ngày ban hành:04-09-2019

  Ngày có hiệu lực:04-09-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  SỐ/KÝ HIỆU: 1475/BHXH -TN&TKQTTHC

   V/v một số lưu ý khi nộp hồ sơ giải quyết các TTHC  

  Ngày ban hành:27-08-2019

  Ngày có hiệu lực:27-08-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  SỐ/KÝ HIỆU: 1580/TB-BHXH

  Về việc viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh 02/9

  Ngày ban hành:20-08-2019

  Ngày có hiệu lực:20-08-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  SỐ/KÝ HIỆU: 1423/BHXH-CNTT

  V/v nâng cấp phần mềm Giao dịch điện tử Bảo hiểm xã hội 

  Ngày ban hành:19-08-2019

  Ngày có hiệu lực:19-08-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết