• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  Tìm kiếm văn bản

  Tìm kiếm:

  Tìm kiếm theo:

  Văn bản

  SỐ / KÝ HIỆU: 2172/TB-BHXH

  Về việc thay đổi tên miền truy cập Trang thông tin điện tử

  Ngày ban hành:30-12-2019

  Ngày có hiệu lực:30-12-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 2167/TB-BHXH

  Ngày ban hành:24-12-2019

  Ngày có hiệu lực:24-12-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  SỐ/KÝ HIỆU: 2259/BHXH-GĐBHYT

  Ngày ban hành:17-12-2019

  Ngày có hiệu lực:17-12-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  SỐ/KÝ HIỆU: 2258/BHXH-GĐBHYT

  SỐ/KÝ HIỆU: 2258/BHXH-GĐBHYT

  Ngày ban hành:17-12-2019

  Ngày có hiệu lực:17-12-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  SỐ/KÝ HIỆU: 2155/TB-BHXH

  SỐ/KÝ HIỆU: 2155/TB-BHXH

  Ngày ban hành:17-12-2019

  Ngày có hiệu lực:17-12-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  SỐ / KÝ HIỆU: 2160/BHXH-QLT

  V/v mức lương tối thiểu vùng từ 01/01/2020  

  Ngày ban hành:02-12-2019

  Ngày có hiệu lực:02-12-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu:2084/BHXH-KTTN

   V/v xử lý vi phạm đối với đơn vị trích nộp BHXH, BHYT, BHTN không kịp thời  tham gia không đầy đủ lao động và tiền lương 

  Ngày ban hành:20-11-2019

  Ngày có hiệu lực:20-11-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu:1971/BHXH-GĐBHYT

  Số/ký hiệu:1971/BHXH-GĐBHYT

  Ngày ban hành:08-11-2019

  Ngày có hiệu lực:08-11-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  SỐ / KÝ HIỆU: 1736/BHXH-GĐBHYT

  V/v ngừng hợp đồng KCB BHYT 

  Ngày ban hành:07-10-2019

  Ngày có hiệu lực:07-10-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  SỐ / KÝ HIỆU: 1571/BHXH-GĐBHYT

   V/v bổ sung phụ lục hợp đồng KCB BHYT đối với Nhà hộ sinh

  Ngày ban hành:11-09-2019

  Ngày có hiệu lực:11-09-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết