• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  Tìm kiếm văn bản

  Tìm kiếm:

  Tìm kiếm theo:

  Văn bản

  Số/ký hiệu: 793 /BHXH-QLT

  V/v triển khai thực hiện quy trình cấp mã hộ gia đình và mã số BHXH 

  Ngày ban hành:14-05-2019

  Ngày có hiệu lực:14-05-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 792 /BHXH-QLT

  V/v thực hiện quy trình cấp mã số BHXH 

  Ngày ban hành:14-05-2019

  Ngày có hiệu lực:14-05-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  SỐ / KÝ HIỆU: 166/QĐ-BHXH

  V/v Ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN

  Ngày ban hành:31-01-2019

  Ngày có hiệu lực:04-05-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  SỐ/KÝ HIỆU: 756/BHXH-CĐBHXH

  V/v triển khai thực hiện Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam

  Ngày ban hành:03-05-2019

  Ngày có hiệu lực:03-05-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  SỐ/KÝ HIỆU: 755/BHXH-CĐBHXH

  V/v triển khai thực hiện Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam

  Ngày ban hành:03-05-2019

  Ngày có hiệu lực:03-05-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  SỐ/KÝ HIỆU: 664/TB-BHXH

  Về việc thay đổi tên miền truy cập trang thông tin điện tử binhduong.bhxh.gov.vn 

  Ngày ban hành:03-05-2019

  Ngày có hiệu lực:03-05-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 702/BHXH-KTTN

  Trích yếu: Hỗ trợ mức đóng BHYT cho 04  đối tượng theo Quyết định của UBND tỉnh   

  Ngày ban hành:24-04-2019

  Ngày có hiệu lực:24-04-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

   Số/ký hiệu: 672 /BHXH-CĐ.BHXH

   V/v giải quyết chi trả chế độ BHXH, BHTN  cho người hưởng qua tài khoản ATM     

  Ngày ban hành:18-04-2019

  Ngày có hiệu lực:18-04-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 641 /TB-BHXH

  Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 330/CNTT-PM ngày 03/04/2019 và công văn số 393/CNTT-PM  ngày 16/04/2019 của Trung tâm Công nghệ thông tin – Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc triển khai Hệ thống đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH. BHXH tỉnh Bình Dương thông báo “Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH” được BHXH Việt Nam triển khai với nội dung tin nhắn như sau:  

  Ngày ban hành:18-04-2019

  Ngày có hiệu lực:18-04-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số / Ký hiệu: 611/TB-BHXH

  V/v viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo Quốc kỳ, và nghỉ lễ kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 30/4, 01/05

  Ngày ban hành:09-04-2019

  Ngày có hiệu lực:09-04-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết