• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  Tìm kiếm văn bản

  Tìm kiếm:

  Tìm kiếm theo:

  Văn bản

  SỐ / KÝ HIỆU: 1571/BHXH-GĐBHYT

   V/v bổ sung phụ lục hợp đồng KCB BHYT đối với Nhà hộ sinh

  Ngày ban hành:11-09-2019

  Ngày có hiệu lực:11-09-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 1527/BHXH-CĐ.BHXH

   V/v giao dịch điện tử trong lĩnh vực  giải quyết hồ sơ các chế độ BHXH 

  Ngày ban hành:04-09-2019

  Ngày có hiệu lực:04-09-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  SỐ/KÝ HIỆU: 1475/BHXH -TN&TKQTTHC

   V/v một số lưu ý khi nộp hồ sơ giải quyết các TTHC  

  Ngày ban hành:27-08-2019

  Ngày có hiệu lực:27-08-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  SỐ/KÝ HIỆU: 1580/TB-BHXH

  Về việc viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh 02/9

  Ngày ban hành:20-08-2019

  Ngày có hiệu lực:20-08-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  SỐ/KÝ HIỆU: 1423/BHXH-CNTT

  V/v nâng cấp phần mềm Giao dịch điện tử Bảo hiểm xã hội 

  Ngày ban hành:19-08-2019

  Ngày có hiệu lực:19-08-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  SỐ / KÝ HIỆU: 1365/BHXH-GĐBHYT

    V/v tạm hoãn hợp đồng KCB BHYT 

  Ngày ban hành:12-08-2019

  Ngày có hiệu lực:12-08-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  SỐ / KÝ HIỆU: 1328/BHXH-GĐBHYT

   V/v thông báo thay đổi địa điểm cơ sở khám chữa bệnh BHYT

  Ngày ban hành:08-08-2019

  Ngày có hiệu lực:08-08-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  SỐ / KÝ HIỆU: 1243/BHXH-GĐBHYT

   Thông báo bổ sung cơ sở ký hợp đồng  KCB BHYT năm 2019

  Ngày ban hành:29-07-2019

  Ngày có hiệu lực:29-07-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  SỐ/KÝ HIỆU: 1220/BHXH-CNTT

  V/v tiếp tục triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện

  Ngày ban hành:26-07-2019

  Ngày có hiệu lực:26-07-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 1316/TB-BHXH

  Trích yếu: Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương    

  Ngày ban hành:05-07-2019

  Ngày có hiệu lực:05-07-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết