• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  Tìm kiếm văn bản

  Tìm kiếm:

  Tìm kiếm theo:

  Văn bản

  Số / Ký hiệu: 1396/BHXH-CST

  Trích yếu: V/v thực hiện rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động 

  Ngày ban hành:06-07-2018

  Ngày có hiệu lực:06-07-2018

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 826/TB-BHXH

  Trích yếu: V/v phân cấp, cấp lại sổ BHXH đã nghỉ việc sau 12 tháng, điều chỉnh thông tin và gộp sổ, xác nhận sổ BHXH

  Ngày ban hành:30-07-2018

  Ngày có hiệu lực:01-07-2018

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 2292/BHXH -TN&TKQTTHC

  Trích yếu: V/v nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua Bưu điện có thực hiện kiểm tra, đối chiếu

  Ngày ban hành:01-10-2018

  Ngày có hiệu lực:01-10-2018

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 2291/BHXH -TN&TKQTTHC

  Trích yếu: Hoàn chỉnh hồ sơ giấy trước khi nộp cho cơ quan BHXH

  Ngày ban hành:01-10-2018

  Ngày có hiệu lực:01-10-2018

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 785/BHXH -TN&TKQTTHC

  Trích yếu: không nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại cơ quan BHXH.

  Ngày ban hành:30-03-2018

  Ngày có hiệu lực:30-03-2018

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  SỐ / KÝ HIỆU:1749/BHXH-TN&TKQTTHC

  Trích yếu: Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua Bưu điện

  Ngày ban hành:20-04-2017

  Ngày có hiệu lực:20-04-2017

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số / Ký hiệu: 143/2018/NĐ-CP

  Trích yếu: Nghị định quy định về Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam

  Ngày ban hành:15-10-2018

  Ngày có hiệu lực:01-12-2018

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số / Ký hiệu: 58/2014/QH134

  Trích yếu: Luật Bảo hiểm xã hội (2014)

  Ngày ban hành:25-02-2019

  Ngày có hiệu lực:25-02-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 1527/BHXH-CĐ.BHXH

   V/v giao dịch điện tử trong lĩnh vực  giải quyết hồ sơ các chế độ BHXH 

  Ngày ban hành:04-09-2019

  Ngày có hiệu lực:04-09-2019

  Trạng thái văn bản:Hết hiệu lực

  xem chi tiết

  SỐ/KÝ HIỆU: 1475/BHXH -TN&TKQTTHC

   V/v một số lưu ý khi nộp hồ sơ giải quyết các TTHC  

  Ngày ban hành:27-08-2019

  Ngày có hiệu lực:27-08-2019

  Trạng thái văn bản:Hết hiệu lực

  xem chi tiết