• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  Tìm kiếm văn bản

  Tìm kiếm:

  Tìm kiếm theo:

  Văn bản

  SỐ / KÝ HIỆU: 1328/BHXH-GĐBHYT

   V/v thông báo thay đổi địa điểm cơ sở khám chữa bệnh BHYT

  Ngày ban hành:08-08-2019

  Ngày có hiệu lực:08-08-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  SỐ / KÝ HIỆU: 1243/BHXH-GĐBHYT

   Thông báo bổ sung cơ sở ký hợp đồng  KCB BHYT năm 2019

  Ngày ban hành:29-07-2019

  Ngày có hiệu lực:29-07-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  SỐ/KÝ HIỆU: 1220/BHXH-CNTT

  V/v tiếp tục triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện

  Ngày ban hành:26-07-2019

  Ngày có hiệu lực:26-07-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 1316/TB-BHXH

  Trích yếu: Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương    

  Ngày ban hành:05-07-2019

  Ngày có hiệu lực:05-07-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu:1080/BHXH-QLT

  Trích yếu: Thông báo tỷ giá chuyển đổi tiền lương đóng BHXH 06 tháng cuối năm 2019

  Ngày ban hành:05-07-2019

  Ngày có hiệu lực:05-07-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 1910/KH-BHXH

  Trích yếu: Hỗ trợ mua tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ bệnh nhân nghèo năm 2019 Tải tệp đính kèm: 1910_KH_BHXH.pdf Phuluc1_1910_KH_BHXH.pdf Phuluc2_1910_KH_BHXH.pdf  

  Ngày ban hành:14-06-2019

  Ngày có hiệu lực:14-06-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 959/BHXH-QLT

     V/v thay đổi biểu mẫu thông báo kết quả đóng Mẫu C12-TS 

  Ngày ban hành:11-06-2019

  Ngày có hiệu lực:11-06-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 952/BHXH-CNTT

     V/v triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện

  Ngày ban hành:11-06-2019

  Ngày có hiệu lực:11-06-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 870/BHXH-QLT

  V/v tăng lương cơ sở từ 01/07/2019   

  Ngày ban hành:27-05-2019

  Ngày có hiệu lực:27-05-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  DANH MỤC ĐĂNG KÝ CẤP GCN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BHXH CỦA CÁC CƠ SỞ KCB (7470 - 74A43CN)

  Ngày ban hành:24-05-2019

  Ngày có hiệu lực:24-05-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết