• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  Tìm kiếm văn bản

  Tìm kiếm:

  Tìm kiếm theo:

  Văn bản

  DANH MỤC ĐĂNG KÝ CẤP GCN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BHXH CỦA CÁC CƠ SỞ KCB (7470 - 74165)

  Ngày ban hành:24-05-2019

  Ngày có hiệu lực:24-05-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Danh mục đăng ký cấp GCN nghỉ việc hưởng BHXH của các cơ sở KCB (7401 - 74069)

  Ngày ban hành:24-05-2019

  Ngày có hiệu lực:24-05-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu:02/HD-BHXH ngày 20 tháng 5 năm 2019

  Thực hiện bảo hiểm y tế Học sinh sinh viên năm học 2019 - 2020 

  Ngày ban hành:21-05-2019

  Ngày có hiệu lực:21-05-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 793 /BHXH-QLT

  V/v triển khai thực hiện quy trình cấp mã hộ gia đình và mã số BHXH 

  Ngày ban hành:14-05-2019

  Ngày có hiệu lực:14-05-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 792 /BHXH-QLT

  V/v thực hiện quy trình cấp mã số BHXH 

  Ngày ban hành:14-05-2019

  Ngày có hiệu lực:14-05-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  SỐ / KÝ HIỆU: 166/QĐ-BHXH

  V/v Ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN

  Ngày ban hành:31-01-2019

  Ngày có hiệu lực:04-05-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  SỐ/KÝ HIỆU: 756/BHXH-CĐBHXH

  V/v triển khai thực hiện Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam

  Ngày ban hành:03-05-2019

  Ngày có hiệu lực:03-05-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  SỐ/KÝ HIỆU: 755/BHXH-CĐBHXH

  V/v triển khai thực hiện Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam

  Ngày ban hành:03-05-2019

  Ngày có hiệu lực:03-05-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  SỐ/KÝ HIỆU: 664/TB-BHXH

  Về việc thay đổi tên miền truy cập trang thông tin điện tử binhduong.bhxh.gov.vn 

  Ngày ban hành:03-05-2019

  Ngày có hiệu lực:03-05-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 702/BHXH-KTTN

  Trích yếu: Hỗ trợ mức đóng BHYT cho 04  đối tượng theo Quyết định của UBND tỉnh   

  Ngày ban hành:24-04-2019

  Ngày có hiệu lực:24-04-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết