• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  Tìm kiếm văn bản

  Tìm kiếm:

  Tìm kiếm theo:

  Văn bản

   Số/ký hiệu: 672 /BHXH-CĐ.BHXH

   V/v giải quyết chi trả chế độ BHXH, BHTN  cho người hưởng qua tài khoản ATM     

  Ngày ban hành:18-04-2019

  Ngày có hiệu lực:18-04-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 641 /TB-BHXH

  Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 330/CNTT-PM ngày 03/04/2019 và công văn số 393/CNTT-PM  ngày 16/04/2019 của Trung tâm Công nghệ thông tin – Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc triển khai Hệ thống đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH. BHXH tỉnh Bình Dương thông báo “Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH” được BHXH Việt Nam triển khai với nội dung tin nhắn như sau:  

  Ngày ban hành:18-04-2019

  Ngày có hiệu lực:18-04-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số / Ký hiệu: 611/TB-BHXH

  V/v viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo Quốc kỳ, và nghỉ lễ kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 30/4, 01/05

  Ngày ban hành:09-04-2019

  Ngày có hiệu lực:09-04-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  SỐ/KÝ HIỆU: 525 /BHXH-QLT      

  Trích yếu:  V/v lao động là công dân nước ngoài  di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp 

  Ngày ban hành:27-03-2019

  Ngày có hiệu lực:27-03-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  518/BHXH-CST

  Trích Yếu: Cấp mất, hỏng; chốt sổ BHXH, BHTN cho người lao động khi nghỉ việc  

  Ngày ban hành:27-03-2019

  Ngày có hiệu lực:27-03-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 459/BHXH-QLT

  Trích dẫn: Hướng dẫn thu BHXH, BHYT BHTNLĐ-BNN đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam

  Ngày ban hành:19-03-2019

  Ngày có hiệu lực:19-03-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 2382/BHXH-CĐBHXH

  Trích yếu: Thực hiện Thông tư 56/2017/TT-BYT

  Ngày ban hành:12-10-2018

  Ngày có hiệu lực:12-10-2018

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  2712/BHXH-CĐBHXH

  Trích yếu: Thực hiện Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y Tế.

  Ngày ban hành:27-11-2018

  Ngày có hiệu lực:27-11-2018

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 01/HDLN-SLDTBXH-BHXH

  Trích yếu: sửa đổi, bổ sung một số nội dung hướng dẫn liên ngành số 03//HDLN-SLDTBXH-BHXH

  Ngày ban hành:29-01-2019

  Ngày có hiệu lực:29-01-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 62/BHXH-QLT

  Trích yếu: đính chính lãi suất chậm đóng BHXH tự nguyện năm 2019

  Ngày ban hành:10-01-2019

  Ngày có hiệu lực:10-01-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết