• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  Tìm kiếm văn bản

  Tìm kiếm:

  Tìm kiếm theo:

  Văn phòng

  SỐ / KÝ HIỆU: 2172/TB-BHXH

  THÔNG BÁO Về việc thay đổi tên miền truy cập Trang thông tin điện tử Thực hiện Công văn số 892/CNTT-PM ngày 13/8/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện kế hoạch triển khai chuyển đổi dữ liệu Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố. Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương đã hoàn thành việc chuyển đổi dữ liệu theo Kế hoạch của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Để đồng bộ, thống nhất việc sử dụng hệ thống tên miền trong toàn ngành Bảo hiểm xã hội, kể từ ngày 01/01/2020, địa chỉ tên miền truy cập Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương được thay đổi như sau: - Tên miền truy cập cũ: http://binhduong.bhxh.gov.vn - Tên miền truy cập mới: https://binhduong.baohiemxahoi.gov.vn Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng lao động và cá nhân biết để truy cập./. 

  Ngày ban hành:30-12-2019

  Ngày có hiệu lực:30-12-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  SỐ/KÝ HIỆU: 1580/TB-BHXH

  Về việc viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh 02/9

  Ngày ban hành:20-08-2019

  Ngày có hiệu lực:20-08-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 1316/TB-BHXH

  Trích yếu: Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương    

  Ngày ban hành:05-07-2019

  Ngày có hiệu lực:05-07-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  SỐ/KÝ HIỆU: 664/TB-BHXH

  Về việc thay đổi tên miền truy cập trang thông tin điện tử binhduong.bhxh.gov.vn 

  Ngày ban hành:03-05-2019

  Ngày có hiệu lực:03-05-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 641 /TB-BHXH

  Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 330/CNTT-PM ngày 03/04/2019 và công văn số 393/CNTT-PM  ngày 16/04/2019 của Trung tâm Công nghệ thông tin – Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc triển khai Hệ thống đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH. BHXH tỉnh Bình Dương thông báo “Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH” được BHXH Việt Nam triển khai với nội dung tin nhắn như sau:  

  Ngày ban hành:18-04-2019

  Ngày có hiệu lực:18-04-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số / Ký hiệu: 611/TB-BHXH

  V/v viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo Quốc kỳ, và nghỉ lễ kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 30/4, 01/05

  Ngày ban hành:09-04-2019

  Ngày có hiệu lực:09-04-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 1927/BHXH-VP

  Trích yếu: Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 

  Ngày ban hành:20-11-2018

  Ngày có hiệu lực:20-11-2018

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 2578/BHXH-VP

  Trích yếu: Cung cấp thông tin về vụ việc Công ty Cho thuê Tài chính II

  Ngày ban hành:12-11-2018

  Ngày có hiệu lực:12-11-2018

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 1781/TB- BHXH

  Trích yếu: In tờ rời sổ BHXH xác nhận thời gian đã đóng BHXH, BHTN năm 2018

  Ngày ban hành:01-11-2018

  Ngày có hiệu lực:01-11-2018

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 2340/BHXH-VP

  Trích yếu: Công khai danh tính doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN

  Ngày ban hành:05-10-2018

  Ngày có hiệu lực:05-10-2018

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết